World of Warcraft

World of Warcraft แสดงการปรับแต่งสัตว์เลี้ยง Warlock Demon ใหม่

การสร้างล่าสุดของ World of Warcraft Public Test Realm เพิ่งแสดงให้เห็นถึงการปรับแต่งสัตว์เลี้ยงปีศาจตัวใหม่ที่จะมาถึงคลาส Warlock ในไม่ช้า เมื่อแพตช์ 10.1.5 มาถึง World of Warcraft ผู้เล่น Warlock จะสามารถใช้ระบบใหม่นี้เพื่อปรับแต่งคู่หูที่อัญเชิญมา เกม World of Warcraft Patch 10.1.5 กำลังจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับ Warlocks การอัปเดตนี้จะเปิดคลาส Warlock ให้กับทุกการแข่งขันที่เล่นได้ใน…